Filterklasses vergelijking

Filters vergelijking per soort en belasting

In onderstaand overzicht is een schematische weergave van de diverse Filter klasse, dit zijn:

  • G3 filter
  • G4 filter
  • M5 filter
  • M6 filter
  • F7 filter

Daarbij wordt er per soort van stofbelasting aangegeven in hoeverre welke klasse uitermate geschikt is.

Stofbelasting  G3    G4    M5    M6    F7
Stof (PM 10)  ++++  ++++  ++++  ++++  ++++
Fijn stof (PM 2,5   ++  ++++  ++++
Stuifmeel   ++   ++   +++  ++++  ++++
Sporen   ++   ++   +++  ++++  ++++
Haren  ++++     ++++   ++++  ++++  ++++
Zand   ++++   ++++   ++++  ++++  ++++
Textieldraden   ++   +++   ++++  ++++  ++++
Cementstof   ++   ++   +++  ++++   ++++

++ = goed,     +++ = zeer goed,     ++++ = uitstekend