Filterklasses vergelijking

Filters vergelijking per soort en belasting

In onderstaand overzicht is een schematische weergave van de diverse Filter klasse, dit zijn:

  • G3 filter
  • G4 filter
  • M5 filter
  • M6 filter
  • F7 filter

Daarbij wordt er per soort van stofbelasting aangegeven in hoeverre welke klasse uitermate geschikt is.

Stofbelasting G3   G4   M5   M6   F7
Stof (PM 10) ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
Fijn stof (PM 2,5  ++ ++++ ++++
Stuifmeel  ++  ++  +++ ++++ ++++
Sporen  ++  ++  +++ ++++ ++++
Haren ++++    ++++  ++++ ++++ ++++
Zand  ++++  ++++  ++++ ++++ ++++
Textieldraden  ++  +++  ++++ ++++ ++++
Cementstof  ++  ++  +++ ++++  ++++

++ = goed,     +++ = zeer goed,     ++++ = uitstekend

Scroll naar top